4e Roofviswedstrijd zaterdag 4 november 13:30- 17:00 uur.

Zondag, 22 oktober 2017

4e Roofviswedstrijd zaterdag 4 november 2017 bij de Lichtmis (westzijde tot gemaal en oostzijde tot de spoorlijn)