Disclaimer

Disclaimer.HSV de VOORN besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan HSV de VOORN niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan HSV de VOORN dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

HSV de VOORN verstrekt door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt.                       HSV de VOORN  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.

Hoewel HSV de VOORN alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

HSV de VOORN is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. HSV de VOORN  kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van HSV de VOORN.