Calamiteiten.

 

VISSTERFTE / WATERVERONTREINIGING?
Bel de Milieuklachtentelefoon 038-4252423

CALAMITEITEN OF STROPERIJ? 
Bel de Meldkamer Politie: 0900-8844

  
WATERSCHAP GROOT SALLAND
 Waar meldt u een calamiteit?
 Onder kantoortijden:  telefoon 038 - 455 72 00

 Buiten kantoortijden:  meldkamer v.d. brandweer: telefoon 038 - 496 30 87

Wat zijn calamiteiten?
extreem hoog of laag waterpeil in watergangen

riool of poldergemalen in storing (rode lamp brandt)

(vermoeden) verontreiniging van het oppervlaktewater

ernstige stank of geluidsoverlast bij een Rioolwaterzuivering

breuk rioolpersleiding buiten bebouwde kommen van gemeenten

bij hoogwater op grote rivieren, zandmeevoerende wellen aan voet van de dijk
brand in, op, aan, bij waterschapskantoren, gebouwen of werkplaatsen

grote hoeveelheden dode vis in ons watersysteem

openstaande hekken of deuren van of bij magazijnen, gemalen of installaties van WGS buiten de normale werktijden.

dode dieren in opppervlaktewateren.


Visstroperij?
meldpunt AID
045 - 5466230
(24 uur per dag)