Buldersleiding
Gratis web site teller.

gratis website teller


De Buldersleiding.

De Buldersleiding, lopende vanaf de Nieuwleusenerstraatweg langs de Buldersweg tot aan de Dedemsvaart: opp. +/- 2.00.00 ha.
Het vissen mag uitsluitend plaats vinden vanaf de voor publiek toegestane oevers.
Het leggen of hebben van vaartuigen en vlotten, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Tenzij ter plaatse doormiddel van borden anders wordt toegestaan.

De vergunninghouder is verplicht het water en de oever schoon te houden en te laten. Het is verboden de oevers/talud/steigers op enigerlei wijze te beschadigen, noch op andere wijze schade te veroorzaken als gevolge het gebruik van het visrecht.

Eventueel, als gevolg van gebruik van deze vergunning, veroorzaakte schade komt voor rekening van de vergunninghouder .