Beentjesgraven

Klik op onderstaande tekst voor: 

Downloaden:  Bepalingen  Beentjesgraven.   Downloaden

Downloaden:  Plattegrond Beentjesgraven.    Downloaden

Bekijken:         Beentjesgraven vanuit de lucht.  Bekijken.

Het Waterschap ’Groot Salland’ verhuurt aan de HSV Staphorst met een schriftelijke toestemming , dat ook door leden van HSV “De Voorn” mag worden gebruikt, de watergang Beentjesgraven, gelegen tussen de Rollecate en de Zwolscheweg, halverwege Balkbrug.(N377)

Op dit water mag gevist worden met ten hoogste twee hengels, met in achtneming van de volgende voorwaarden. 

Algemene voorwaarden Beentjesgraven.


a. De vergunninghouder mag, viisende in het bovengenoemde water, slechts in het bezit
zijn van 1 bovenmaatse snoek en 1 bovenmaatse snoekbaars.

b. Het is verboden om:
- de hoofdwatwerkering en de (hoofd-)watergangen met inbegrip van de
schouwpaden,taluds, oeverbeschermingswerken, afrasteringen en kunstwerken te
beschadigen.
- palen , pennen en soortgelijke voorwerpen te plaatsen in de schouwpaden/taluds.
- in de schouwpaden/taluds te graven of zitkuilen te maken.
- in of in de nabijheid van het viswater afval achter te laten.
- zich te bevinden op het terrein dat hoort bij een gemaal/stuw/vistrap.
- te vissen binnen een afstand van 20 meter vanaf een gemaal/stuw/vistrap.
- zich voor 1 juli te bevinden op de wegbermen opf aanhorigheden waarvan      het grasgewas nog niet werd gemaaid.
c. Het is verboden op schouwpaden en toegangswegen naar   waterschapsgebouwen
fietsen, bromfietsen of andere voertuigen te plaatsen.
Gratis web site teller.

gratis website teller