Lidmaatschap HSV

Lidmaatschap HSV De Voorn.

Uw lidmaatschap van H.S.V. De Voorn Nieuwleusen en de daarbij horende Vispas is geldig van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. Net zoals u lid zou zijn van een andere verenigingen bent u aan H.S.V. De Voorn Nieuwleusen vooraf contributie verschuldigd.

De vergunning die u daarna ontvangt is het hele jaar geldig, daarom is het vanzelfsprekend dat u de nieuwe VISpas vóór 1 januari van het nieuwe seizoen in de bus heeft, al maakt u alleen maar in de zomermaanden gebruik van de vispas. De zogenaamde VISpas wordt op naam verstrekt en is gekoppeld aan onze Ledenadministratie  en ook die van Sportvisserij Nederland.

Jeugdleden.

Jeugdleden zijn jonger dan 14 jaar. Indien je op 1 januari geen 14 jaar bent, dan ben je het hele jaar nog jeugdlid. Je mag dan aan alle jeugdactiviteiten meedoen. Ook senioren die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben mogen deelnemen aan de jeugdwedstrijden.

Opzeggen lidmaatschap van HSV De Voorn te Nieuwleusen.

Wilt u uw lidmaatschap bij H.S.V. De Voorn opzeggen en géén VISpas meer ontvangen, dan moet u uw lidmaatschap vóór 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe jaar/seizoen opzeggen.
Zegt u na 1 oktober uw lidmaatschap op, dan  bent u alsnog de contributie voor het daarop volgende jaar verschuldigd. U kunt dit doen door het opzeggingsformulier in te vullen en te versturen via de verzendknop.

Overige mutaties zoals adreswijzigingen ( via formulier Adreswijziging)  of foutieve persoonlijke gegevens ook graag vóór 1 oktober doorgeven aan de Ledenadministratie of secretaris.