Opzegging lidmaatschap

Opzeggen van lidmaatschap HSV De Voorn kan alleen geschieden vóór 1 oktober van ieder jaar en kunnen dan eindigen per 31 december van dat jaar.

LET OP:                                                                                                        Opzeggingen na 1 oktober zullen nog een jaar doorlopen en kunnen  pas beëindigd worden per 31 december  een jaar later en bent u dus nog een volledig jaar contributie plichtig.

Foutmelding 
 
Wat wilt u opzeggen
Vispsnummer
Email-adres
Voorletters
Achternaam
Straatnaam + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Reden van opzegging
Accoord verklaring