Automatisch Incasso

Het contributie bedrag zal ieder jaar omstreeks  oktober worden afgeschreven.

Indien niet akkoord met de afschrijving kunt u binnen 56 dagen het bedrag laten terugboeken.

Intrekken van deze machtiging dient tijdig voor 1 oktober schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris.

Foutmelding 
 
Banknaam
IBAN-nummer
Naam en voorletters van rekeninghouder.
Naam en voorletters van lid.
Straat + huisnr.
Postcode
Woonplaats
Vispasnummer of VBLnummer
Email-adres
Datum