Schoonmaak HP's

Donderdag, 19 juli 2018

Vandaag , donderdag 19 juli 2018 heeft het WDOD de Hulsterplassen ontdaan van de overtollige plantengroei. Dit is gebeurd met een maaiboot en er zijn vrachten vol afgevoerd. De karperplekken en de mindervalide steigers zijn weer goed te bevissen want ook enorme laag waterpest is verwijderd. Hiervoor dank.