PARKEREN OP GOENSTROOK WESTERBOUWLANDEN

Dinsdag, 11 juli 2017

Onderstaande verhaal van een onzer controleurs: Heb gisteravond bezoek gehad van de politie tijdens het vissen in de Westerbouwlanden. Zij deelden mij mede dat het verboden is om met een auto op het gras te komen, dit is een groenstrook dus er mag niet met een auto gereden of geparkeerd worden, ook niet om te vissen. Normaal is dit een pv, maar ik heb mij er uit gepraat omdat ik de controles ook doe daar. Dit wil zeggen dat het met de wedstrijden ook niet toegestaan is, en dat de auto's langs de weg geparkeerd moeten worden! DUS WEES GEWAARSCHUWD!!!