Inname vispas bij vissen in verboden noordkant Hulsterplas 1.

Woensdag, 24 mei 2017

Het vissen in het noordelijke stukje van de Hulsterplas 1 (zie voor kaartje HP1) is verboden. Toch worden daar vissers aangetroffen en om weer de wel bekende problemen te voorkomen met o.a . de Gemeente etc. zal er door de controleurs niet meer worden gewaarschuwd maar direct overgegaan worden tot inname van de vispas bij het vissend aantreffen in genoemd stuk van de noordelijk Hulsterplas 1. Het bestuur zal bij inname van de vispas beslissen over de periode dat men de pas kwijt is. Zie voor kaartje:

Kaart Hulsterplas 1 Noordkant


Een gewaarschuwde visser telt toch ook voor twee??